Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Městský aquapark se dostal do stádia, kdy již nestačí pouhá dílčí oprava, doplnění vybavení nebo jiná kosmetická změna. Byl postaven v roce 1977 a od té doby jeho údržba vlivem podfinancování vázla a změny, které zde byly prováděny, byly často minimálně diskutabilní. Dnešní stav je tristní. Technologie je na hranici životnosti, vybavení zastaralé. Venkovní bazén přiláká občany pouze v největších vedrech, vnitřní bazén na tom není o mnoho lépe. Nabídka zařízení pro děti není žádná nebo je ve špatném stavu.

Jak s aquaparkem dál? Můžeme nadále hasit problémy a řešit pouze ty nejpalčivější nedostatky, ale bez zásadní změny se podoba tohoto zařízení a nabídka a kvalita služeb nezlepší.

Radnice se rozhodla hledat řešení, jak nejlépe aquapark modernizovat. K tomu, abychom projekt připravili co možná nejlépe, je potřeba znát i váš názor – názor lidí, kteří tam chodí plavat, vodí své děti na plaveckou výuku a kroužky, ale i lidí, kteří aquapark z nějakého důvodu nenavštěvují. Otázek je mnoho a je i celá řada řešení. Někdo by chtěl nejraději jenom tobogany, jiný chce naopak především plavat nebo se saunovat. A zrekonstruovat celý bazén najednou i za cenu, že bude rok zavřený, nebo rekonstruovat postupně několik let a během celé této doby snášet různá omezení a příkoří stavby? Jak vidíte budoucí podobu aquaparku a průběh rekonstrukce vy?

Vyzývám tímto všechny občany města ke spolupráci na řešení budoucí podoby aquaparku!

 

Jindřich Vařeka, starosta města Příbram

Pokračujte prosím na on-line dotazník „REKONSTRUKCE AQUAPARKU PŘÍBRAM“